Për projektin e tij Horizontalism, Lucas Inacio ka fotografuar këto 8 peisazhe mahnitëse.

Lucas Inacio është një fotograf nga Sao Paulo, Brazil. Në projektin e tij të fundit H O R I Z O N T A L I S M ka paraqitur 8 fotografi të bukura të peisazheve. Shikoni këto fotografi dhe shpërndani me miqtë tuaj.

YOUR REACTION?
Facebook Conversations